BMI index - BMI kalkulačka

NUDÍTE SE? Vyplňte si IQ test a poznejte svou osobnost.

BMI, neboli Body Mass Index, neboli index tělesné hmotnosti je číslo používané jako měřítko obezity. Slouží pro statistické srovnání obezity populace, zanedbává však velké množství faktorů (svalstvo, kosti apod.).

BMI index je závislý na dvou tělesných parametrech, a sice na výšce a váze.

Výpočet BMI indexu - BMI kalkulačka:

BMI = hmotnost [kg] / výška [m]2

Hmotnost se uvádí v kilogramech, výška v metrech.

Online výpočet BMI indexu

Zadejte do tohoto formuláře (BMI kalkulačka) míry zkoumané osoby:
Tabulka BMI a obezity

Kategorie Rozsah BMI
těžká podvýživa BMI ≤ 16,5
podváha 16,5 – 18,5
ideální váha 18,5 – 25
nadváha 25 – 30
mírná obezita 30 – 35
střední obezita 35 – 40
morbidní obezita BMI > 40